Ønsker og krav til vore leverandører

Fælles for de leverandører vi vælger at samarbejde med er målsætningen, at leverandøren skal kunne leve op til følgende krav:

  • Leverandøren skal være en seriøs og varig samarbejdspartner, der til den respektive opgave har det rigtige produkt til en optimal og konkurrencedygtig pris.
  • Ved produkter der ikke er “over disken” produkter, skal vore leverandører kunne levere den nødvendige support, dels ved at kunne yde rådgivning, nødvendige beregninger og dels ved opfølgning under udførelsen.
  • Hvor et produkt kræver myndighedsbehandling og godkendelse, er det en selvfølge at leverandøren kan leve op til og udføre denne.
  • Endvidere skal vore primære leverandører ubetinget kunne levere garanti og backup ved evt. uregelmæssigheder i produkter og leverancer.
  • Det er en forudsætning at der er tegnet de nødvendige produktansvars- og leverandørforsikringer og der ved rådgivning er den nødvendige rådgiveransvarsforsikring.

Krav til levering:
Levering til aftalt tid og til aftalt sted er en selvfølge, da Caembell El-anlæg selv altid leverer til aftalt tid.

Fakturering:
Vores leverandører kan fakturere elektronisk, enten ved EDI fakturering eller ved fremsendelse på mail til faktura@caembell.dk.

Betalingsbetingelser:
At vi betaler vore leverandører til aftalt tid, er en naturlig del af det gensidige og forpligtigende samarbejde.

Vi vil aftale betalingsbetingelser individuelt, men er normalt løbende måned 21 dage.

Betalingsbetingelser kortere end dette skal aftales efter særlige vilkår.