Få et kvalificeret El-tjek

El-tjek – en god investering for køber og sælger
Et el-tjek sikrer, at parterne i en bolighandel opnår vished for elinstallationernes elsikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge os til at udføre dit el-tjek, kan du vide dig sikker på, at det bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist. Vi er en autoriseret elinstallationsvirksomhed, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Hvad koster det?
Prisen for udførelse af el-tjek ligger mellem 1.577 og til 3.327 kroner. Vederlaget afhænger af boligens samlede bygningsareal.

Hvis el-tjekket påviser, at der er ulovlige elinstallationer i boligen eller funktionssvigt, kan vi desuden give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene.

Efter udført el-tjek sætter vi en mærkat på el-tavlen med dato for udførelsen. Det giver sikkerhed for såvel køber som sælger.

Kontakt os for yderligere information på tlf. 3315 0714.